خانه برچسب شوک

برچسب: شوک

دیگر مطالب این دسته بندی

پنوموتوراکس (وجود هوا در قفسه سینه) چیست ؟

0
تو این ویدیو پنوموتوراکس و انواعش رو گفتیم درمان های اورژانسی حالت وخیمش که پنوموتوراکس فشارنده اس و همینطور اقدامات پرستاری و فیزیولوژی این عارضه گفته شدن امیدوارم...