کله سیستکتومی

آموزش انسزیون جراحی کوخر

این برش، برش اصلی در برداشت کیسه صفرا یا همون کله سیستکتومیه کلیه لایه هایی که باز و بسته میشن...

ادامه مطلب

آموزش جراحی کیسه صفرا با دوبله فارسی

اتاق عمل این ویدئو آموزش قدم به قدم برداشت کیسه صفراست که طی دوبله کلیه نکات جراحی توضیح داده میشه....

ادامه مطلب