دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش کامل عمل جراحی ترمیم رباط صلیبی زانو با دوبله فارسی

2
این ویدئو آموزشی شامل : ✓ توضیح انیمیشن پارگی ACL و ترمیم به دو روش گرافت همسترینگ و بن پتلا بن ✓ مانورهای معاینه زانو جهت...