پلاک گذاری

آموزش پلاک گذاری شکستگی انگشت با دوبله فارسی

برای عمل های مربوط به دست بیشتر پین گذاری بسته انجام میشه اما اگر شکستگی قابل ترمیم با پین نباشه...

ادامه مطلب

آموزش ترمیم شکستکی استخوان کلاویکل با پلاک ارتوپدی (دوبله فارسی)

آموزش حاضر در رابطه با جراحی پلاک گذاری کلاویکل هست که به فارسی دوبله شده در ابتدای ویدئو، لایه ها...

ادامه مطلب

آموزش جراحی پلاک گذاری دیستال رادیوس با دوبله فارسی

آموزش جراحی پلاک گذاری دیستال رادیوس با دوبله فارسی رو براتون گذاشتم . طبق روال ویدئو های قبلی از از...

ادامه مطلب

آموزش جراحی اصلاح زانو با پلاک ارتوپدی با دوبله فارسی

آموزش جراحی اصلاح زانو با پلاک ارتوپدی (HTO) با دوبله فارسی رو که شامل دو بخش آموزش انیمیشن و آموزش...

ادامه مطلب

آموزش ترمیم شکستگی دیستال هومروس با دوبله فارسی

آموزش ترمیم شکستگی دیستال هومروس با استفاده از دو پلاک آناتومیک ،پیچ کانولا و تنشن بند رو به فارسی براتون...

ادامه مطلب