منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

نسل جدید چراغ های سیالتیک

نسل جدید چراغ های سیالتیک که اجازه تهویه هوا از بالای سر تیم جراحی را می دهند   [aparat id=”isrtp”]

مشاهده بیشتر