چراغ سیالتیک

نسل جدید چراغ های سیالتیک

نسل جدید چراغ های سیالتیک که اجازه تهویه هوا از بالای سر تیم جراحی را می دهند   [aparat id=”isrtp”]

ادامه مطلب