کبد

تکنولوژی جراحی اورژانس و تروما رشته اتاق عمل جلسه پنج

مباحث این جلسه شامل : آسیب به کبد مانور پرینگل آسیب به طحال ویدئوجراحی برداشت طحال   ((شرح عمل در...

ادامه مطلب

آموزش عمل جراحی هپاتکتومی لوب چپ و راست با دوبله فارسی

هپاتکتومی عمدتا در موارد آسیب به پارانشیم کبد و یا کنسرها انجام میشه معمولا کل کبد بیرون آورده نمیشه چون...

ادامه مطلب

آموزش آناتومی جراحی کبد

توی این ویدیوی آموزشی آناتومی کبد موقعیتش در بدن عروق لیگامان ها سیستم پورت و همینطور سیستم صفراوی به طور...

ادامه مطلب