انسزیون

آموزش برش جراحی ترنسورس شکمی

ترنسورس به معنی عرضی است این برش میتواند در سمت چپ شکم یا راست انجام شود لایه ها در دو...

ادامه مطلب

آموزش برش جراحی فَنِنشتیل Pfannenstiel

این برش در جراحی های زنان کاربرد دارد که تلفظ آن در زبان فارسی کمی سخت بوده بنابراین تلفظ های...

ادامه مطلب

آموزش انسزیون جراحی میلارد

این انسزیون در جراحی های ارولوژی و شکمی کاربرد دارد یعنی هم دسترسی به شکم را تسهیل میکند و هم...

ادامه مطلب

آموزش انسزیون میدلاین پایین (Lower Midline)

این برش در مواردی مثل تومور کولون تروماهای تحتانی شگم کیست های تخمدان پروستاتکتومی برداشت رحم سنگ مثانه و.. استفاده...

ادامه مطلب

آموزش انسزیون جراحی کوخر

این برش، برش اصلی در برداشت کیسه صفرا یا همون کله سیستکتومیه کلیه لایه هایی که باز و بسته میشن...

ادامه مطلب

آموزش انسزیون شکمی فول میدلاین

اصلی ترین برش جراحی عمومی هست که میشه برا طیف گسترده ای از عملا استفادش کرد اندیکاسیون ها شامل :...

ادامه مطلب