خانه برچسب انسزیون

برچسب: انسزیون

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش کامل جراحی دیسک گردن (کیج گذاری) با دوبله فارسی

0
این آموزش شامل آناتومی کامل مهره گردن مراحل برداشت دیسک گردن وسایل مورد نیاز انواع کیج گردن انواع روش های فیکس مهره پلیت گردن اندوپلیت کیج خالی آموزش کاملیه در این زمینه که...